SONATA OBOJOWA – recenzja wydawnicza Stanisława Janke

Sonata obojowa składa się z wyboru liryków – wierszy autora z lat 2000–2002 oraz swoistego poematu prozą, czteroepizodycznego opowiadania Kwartet malborski.

Wybór liryków Jana P. Grabowskiego dotyka najgłębszych warstw duchowego i materialnego wymiaru życia ludzkiego.

Bohater liryczny zarówno wierszy jak i opowiadania intensywnie poszukuje sensu istnienia, można wręcz powiedzieć, żyje pasją odkrywania niepowtarzalności świata i własnego jestestwa, piękna przyrody, zgłębiania tajemnic eschatologicznych.

W wierszach Jana P. Grabowskiego przyroda jest źródłem refleksji o kruchości i przemijalności życia ziemskiego, wszechobecności klimatów metafizycznych. Natura jest także osobliwą grzybnią miłości bohatera lirycznego do Boga. Z rozważań moralnych, splecionych z myślami o wyjątkowości natury, jej nieuchwytnym pięknie, buduje własną filozofię kontemplacji, która, tak jak to ujął Orygenes, „wzbudza w duszy miłość do spraw niebieskich i pożądanie spraw Bożych”.

Opowiadanie liryczne Kwartet malborski jest prozatorskim dopełnieniem poetyckich poszukiwań autora. Czas akcji całości – od wieczora i nocy po popołudnie i zmierzch – jest metaforycznym odzwierciedleniem stale powtarzającego się cyklu życia, ale także przekonania narratora, że każdego dnia rodzimy się od nowa. Główny bohater Kajetan, głęboko świadomy fenomenu egzystencji, dojmująco odczuwa własny kosmos – od przydomowego ogrodu, poprzez gwiazdy, do nieskończoności – Niewypowiedzianego, Tajemnicy.

Nadwrażliwy, „jedwabny” bohater, doświadczający onirycznych spotkań i prowadzący bogate życie wewnętrzne, uosabia metafizycznego ogrodnika, piastuna istnienia. Jest człowiekiem, który chce przede wszystkim „być”, ustawicznie zadziwiać się światem, odnajdywać drogi do Wieczności. Zdaje sobie sprawę, że jest tylko małą cząstką wielkiej przyrody, ale jednocześnie czuje niezwykłą siłę tkwiącą w zdolności odczuwania i opisywania tego świata.

Utwory pomieszczone w Sonacie obojowej są godne publikacji. Czytelnicy w wyborze liryków Jana P. Grabowskiego znajdą literaturę prawdziwie piękną.

 

Stanisław Janke, recenzja wydawnicza książki Jana P. Grabowskiego pt. Sonata obojowa. Wybór liryków. Gdańsk, 2002 r.