„ZNACHOR”

Motto:

 

„Stoją drzewa zamyślone i nawet nie czują,

 jak z nich liście złocistymi i czerwonymi płatkami spadają i spadają”.

 

Tadeusz Dołęga-Mostowicz, Znachor. Czytaj dalej

II EDYCJA KONKURSU POETYCKIEGO IM. JANA LEOŃCZUKA

19 października 2023 r. otrzymałem, za wiersz Pragnienie z cyklu Dwa erotyki prowincjonalne, pierwszą nagrodę w II edycji Konkursu Poetyckiego im. Jana Leończuka w Białymstoku, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Szukamy Polski i redakcję Poeci w Sieci, we współpracy z Wydziałem Filologicznym Kolegium Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

 

Czytaj dalej

„MALOWIDŁO DOSKONALE TRZYMAJĄCE SIĘ KUPY”, CZYLI NAJSAMPRZÓD O KSIĄŻCE A POTEM O FILMIE.

Motto:

„ – Ależ chodzi o stroniczkę, o kilka słów!

– Na to musiałbym mieć tydzień czasu!”

 

Odpowiedź Paula Valéry’ego (1871-1945) na zaproszenie „Nouvelles Littéraires”, 

by napisał artykuł ku pamięć Rainera Marii Rilkego (1875-1926).

 

Podróż ku kresu  światłości w:

Nelly o kolegach i o sobie Tadeusz Breza (1905-1970) Czytaj dalej

RODZIEWICZÓWNA

Motto:

 

„…wokoło nich rozmarzającą pieśń grała przyroda

i nadmiar życia dyszał, zda się, w powietrzu”.

 

Czahary Maria Rodziewiczówna Czytaj dalej

MAJSTERSZTYK ABSURDU, CZYLI RZECZ O TYM JAK W GDAŃSKU (NIE)PRZYZNAJE SIĘ NAGRODY PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA W DZIEDZINIE KULTURY

 

Od przeszło czterdziestu pięciu lat[*] zajmuję się twórczością literacką. Podczas tych lat minionych pracy literackiej wielokrotnie spotykałem się z sytuacjami kuriozalnymi, absurdalnymi, nawet bardzo absurdalnymi, lecz przypadki w tej wypowiedzi przedstawione nie są fikcją literacką, lecz autentycznymi wydarzeniami. Doprawy: Franz Kafka, Samuel Beckett, Mikołaj Gogol, ba! Witold Gombrowicz – przecież arcymistrzowie absurdu – nie wymyślili by tego, co spotkało piszącego te słowa w sprawie, którą poniżej, w bardzo dużym skrócie, przedstawiam. Czytaj dalej

Odpowiedź na anonimową recenzję książki „W jaśminach. Opowiadania niedawne i nowe”. Recenzję zainicjowaną przez Jarosława Zalesińskiego, dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. (Książka została złożona do wydania w ramach „serii prozatorskiej” Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, w styczniu 2022 r.).

Twórczością literacką zajmuję się już przeszło pięćdziesiąt lat[*], napisałem przez ten czas i wydałem dwadzieścia kilka książek. Otrzymałem kilkadziesiąt nagród i wyróżnień na ogólnopolskich i regionalnych konkursach literackich, w tym także nagrody główne, pierwsze i grand prix. Czytaj dalej