ŚPIEWAJMY KOLĘDY

Jeśli chcecie posłuchać kolęd w znakomitym wykonaniu, to osobiście polecam Kolegiatę Staroszkocką, tj. mój kościół parafialny, czyli kościół św. Ignacego Loyoli (1491-1556) w Gdańsku na Starych Szkotach. Jest to kościół barokowy, jego budowę zakończono w 1755 r. Proboszczem kościoła jest ks. prałat prepozyt Henryk Kilaczyński.

W głównym ołtarzu znajduje się obraz Corneliusa Schuta (1597-1655), flamandzkiego malarza, datowany na rok (prawdopodobnie) 1632 pt. Powołanie św. Ignacego do naśladowania Pana Jezusa i nawracania narodów. Jest to dzieło fascynujące. Trzeba je zobaczyć i doznać jego nieodgadnionego i niepochwytnego Piękna. Wiele razy, bardzo wiele razy, przystawałem pod nim i zachwycałem się jego tajemniczością.

Wracając jednak do Kolegiaty Staroszkockiej, to posiada ona znakomitą akustykę tak, że m.in. kolędy śpiewane przez organistę Leszka Zawiszę, to jest coś niepowtarzalnego.

Z tego, co mi wiadomo to kolęd jest zdaje się ponad dwieście. Powstawały one w różnych czasach. Te najpiękniejsze, przeważnie anonimowe, są najstarsze, pochodzące z XIV i XV wieku oraz te pisane przez poetów. Niekiedy modyfikowano ich melodie, ale te najpiękniejsze są w tempie np. poloneza i poloneza dworskiego.

Spośród najczęściej śpiewanych można wymienić m.in. (w kolejności alfabetycznej): Anioł pasterzom mówił; Bóg się rodzi; Chrystus nam się narodził; Dzisiaj w Betlejem; Gdy się Chrystus rodzi; Gdy śliczna Panna; Lulajże, Jezuniu; Mędrcy świata, Monarchowie; Przybieżeli do Betlejem; Pójdźmy wszyscy do stajenki; Wśród nocnej ciszy; W żłobie leży itd.

2017_6-stycznia_13_17_27_a

Z inicjatywy właśnie Leszka Zawiszy i ks. Krzysztofa Gidzińskiego w październiku 2014 r. powstał przy Kolegiacie Staroszkockiej młodzieżowy zespól kościelny „Cylia”. Aktualnie zespołem zajmuje się, od strony duchowej, ks. Wiesław Mielewczyk, natomiast  muzycznej – Leszek Zawisza. Akurat na święta Bożego Narodzenia zespół ten wydal płytę pt. Śpiewamy kolędy. Znajdują się na niej następujące utwory: O Gwiazdo Betlejemska; Cicha noc; Był pastuszek bosy; Lulajże, Jezuniu; Przybieżeli do Betlejem; Wśród nocnej ciszy; Dzisiaj w Betlejem oraz Jest zimowy wieczór.

Cylia,x

Podczas sumy w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia mogłem wysłuchać tych kolęd „na żywo”.

Czytelnicy tych zapisków znają mój gust co do m.in. śpiewania kolęd przez różnych „wokalistów”, a szczególnie „wokalistki”. Z tym większą satysfakcją mogę napisać, że bardzo mi się podobało wykonanie kolęd przez zespół „Cylia”.

Można jeszcze nabyć płytę Śpiewamy kolędy i słuchać jej aż do Gromnicznej. Warto także zajść w jakąś niedzielę na mszę św. do Kolegiaty Staroszkockiej i posłuchać „live” kolęd Leszka Zawiszy.

12 styczna 2017 r.