DO CZYTELNICZEK I CZYTELNIKÓW,II

Niniejszym zwracam się tą drogą – po raz wtóry – do Czytelniczek i Czytelników tych zapisków publikowanych na stronie internetowej www.grabovius.com w zakładce Zapiski i wspomnienia oraz na Facebooku, o finansowe wsparcie mające na celu wydanie dwóch moich książek tj. wyboru wierszy pt. Jak szelest jedwabiu. Wiersze znane i zapomniane z lat 1977-2017 oraz Pod Księżycem Żniwiarzy. Wiersze nowe.

 

Książka pt. Jak szelest jedwabiu. Wiersze znane i zapomniane z lat 1977-2017 zawiera autorski wybór wierszy z 40-lecia działalności literackiej i wydawniczej piszącego te słowa.

 

W jednej z kilku rekomendacji badaczy literatury tego projektu wydawniczego, można przeczytać, co następuje:

„Podmiot liryczny to z jednej strony samotnik z wyboru, starający się o to, by ludzie nie zakłócali jego drogi ku metafizycznej przygodzie utrwalanej w poezji. Z drugiej strony – jednak ktoś, kto szuka bratnich dusz, by podzielić się swoim doświadczeniem czasu i przestrzeni. Jest też w poezji Grabowskiego ton współczucia wobec innych, ponieważ oni wszyscy – czy to dostrzegają czy nie – są kruchymi istotami tracącymi z każdą chwilą cząstkę siebie. Jedyną szansą na zaspokojenie głodu trwałego istnienia jest perspektywa wiary w Bożą mądrość.

Dlatego ton tej poezji jest rozpięty między dwoma biegunami: elegijnym i psalmicznym. Pierwszy mocno pobrzmiewa w wierszach wskazujących na ulotność czasu i nietrwałość ludzkiego bycia w świecie, drugi – często związany z formami modlitwy poetyckiej – wyraża przede wszystkim nadzieję, ale zarazem rejestruje zróżnicowane stany duchowego napięcia: od zachwytu i dziękczynienia, poprzez lęk, nawet zwątpienie – do błagania o pewność celu. Grabowski należy do tych poetów, których Jerzy Liebert w wierszu nomen-omen Poeci (ze zbioru Kołysanka jodłowa) scharakteryzował słowami: »ocieram się o wieczność jak o domu mojego ścianę«”.    

Natomiast projekt wydawniczy Pod Księżycem Żniwiarzy. Wiersze nowe, zawiera najnowsze utwory, nagrodzone na ogólnopolskim konkursie poetyckim.

Jeśli chcieliby Państwo wesprzeć wydanie z którejś z tych, wyżej wymienionych książek – proszę o wpłaty na podane niżej konto bankowe:

 

Jan Grabowski

Bank Polski SA

36 1020 1811 0000 0102 0296 7784

 

z dopiskiem: „wybór poezji”, na wydanie książki pt. Jak szelest jedwabiu. Wiersze znane i zapomniane z lat 1977-2017;

albo z dopiskiem: „wiersze nowe”, na wydanie książki pt. Pod Księżycem Żniwiarzy. Wiersze nowe.