KSIĄŻECZKA

Nie ma tygodnia, abym nie otrzymał jakiejś paki z książkami albo przynajmniej pojedynczej książki. Do tego dochodzą różne m.in. literackie kwartalniki, które, o dziwo mimo epidemii i obostrzeń jednak się ukazują i do mnie docierają. Czytaj dalej

KIERKEGAARD, OPOWIADANIA I… „WYKOPALISKA”

Mam pewien kłopot z filmem Wykopaliska (The Dig – 2021), 112 min., reż. Simon Stone. Na film ten czekałem cały miesiąc, a może nawet i dłużej, z tym większą niecierpliwością i zainteresowaniem, ponieważ tych kilka innych filmów, które wybrałem ze styczniowej oferty Netflixa nie nadawało się do oglądania. Czytaj dalej

            List otwarty

 

„Do zakresu działalności Instytutu należy realizacja mecenatu państwa

nad środowiskiem twórców i badaczy polskiej literatury współczesnej

oraz krytyki literackiej, w tym:

1) tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi

współczesnej twórczości literackiej;

2) podejmowanie działań służących upowszechnieniu

współczesnej twórczości literackiej;

3) wspieranie współczesnych polskich twórców literatury

i popularyzacja ich dorobku w kraju i za granicą”.

 

Statut Instytutu Literatury, Rozdział 2 – Zakres działalności Instytutu. Czytaj dalej

List otwarty do Dyrektora Instytutu Literatury

Uważamy, że przeznaczone na kulturę pieniądze publiczne

powinny trafiać do tych, bez których polska literatura by nie istniała

 – czyli do twórców i animatorów życia literackiego.

Świadomie wspieramy ich materialnie, skupując teksty i

wypłacając godziwe honoraria autorskie.

Staramy się zapewnić twórcom odpowiednie warunki pracy,

wspomóc materialnie ich wysiłek i praktycznie docenić kreatywność”.

Misja Instytutu Literatury

 

Czytaj dalej